Metsal Hallisselja ja Tõramaa vahel on mitu nägu. Siit jookseb Tõramaa ja Mardu oja voolusängide vahel Soomaa kohta ootamatult reljeefne liivaseljandike ahel. Teist sellist metsamaastiku vaheldusrikkust siinkandis ei teagi – lammimetsad pikitud
laialehiste salkade ja looduslike pedakutega kus mõne vanema puu embamiseks on vaja kaht ja poolt inimest.


Ja sarnast kõrguste vahet leiab vaid Navesti lõunakaldalt ning Ruunaraipe luidetelt. Seda metsa on näinud vähesed. Kui siis ehk kaartidelt ja ortofotolt. See mets annab ennast kätte vaid talvel kaanetet maaga või suvel suurte põudadega neile, kes õigeid teid teavad ja märgu jalgu ei karda.

Meie teame. Ja ei karda. Ja seitsmendal märtsil on minek. Andku allpool märku, kes kampa tuleks. Kohti kokku on kaheksa. Täpsustused retke kohta tulevad teile e-postitsi. Varuge kannatust! 

Email again: